top of page

Obchodní podmínky

Podmínky služby

 

PŘEHLED 
Tyto webové stránky provozuje společnost Bogroti s.r.o. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují ke společnosti Bogroti s.r.o. Společnost Bogroti s.r.o. provozuje tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění. 

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem u nás využíváte naše "Služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu. 

Před vstupem na naše webové stránky nebo před jejich používáním si tyto podmínky služby pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část stránek nebo jejich používáním souhlasíte s těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb. 

Na jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž vztahují Podmínky služby. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte. 

Náš obchod je hostován na platformě WIX. Ta nám poskytuje platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. 

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 
Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste ve státě svého bydliště plnoletí, nebo že jste nám dali souhlas k tomu, abychom umožnili některému z vašich nezletilých nezaopatřených dětí používat tyto stránky. 
Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech). 
Nesmíte přenášet žádné viry ani žádný kód destruktivní povahy. 
Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování služeb. 

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY 
Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu komukoli odmítnout poskytnutí Služby. 
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditních kartách), může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat

(a) přenosy přes různé sítě; a

(b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány. 
Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována. 
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky. 

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ 
Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní riziko. 
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách. 

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CENY 
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Vyhrazujeme si právo kdykoli službu (nebo její část či obsah) bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit. 
Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby neneseme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědnost. 

ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY 
Některé produkty nebo Služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo Služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení peněz: ZDE
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné. 
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb pro jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli námi nabízených produktů nebo Služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo Služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno. 
Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve službě. 

ODDÍL 6 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU 
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených služeb na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výhradního posouzení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory. 

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat. 


ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE 
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani do nich nezasahujeme. 
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související. 
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte. 
V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby. 

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN 
Určitý obsah, produkty a Služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály třetích stran. 
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo Služby třetích stran. 
Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, Služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu. ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY 
Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například příspěvky do soutěže) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným způsobem (souhrnně "připomínky"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře. 
Můžeme, ale nejsme povinni monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby. 
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme. 

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE 
Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ 
Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky). 
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány. 

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ 
Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití. 

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné. 
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé. 
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou odstranit nebo kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali. 
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím Služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv. 
Společnost MCMG Tech s.r.o., naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vzniklé v důsledku vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na možnost jejich vzniku. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem. 

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ 
Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost MCMG Tech s.r.o. a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance a nebudete jim způsobovat újmu v případě jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, na které odkazují, nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany. 

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST 
V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část se považuje za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení. 

ODDÍL 16 - UKONČENÍ 
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy. 
Tyto Podmínky služby jsou účinné, dokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete naše stránky používat. 
Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám podle toho můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části). 

ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA 
Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. 
Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby). 
Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala. 

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO 
Tyto podmínky poskytování služeb a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a jsou vykládány v souladu s právem České republiky. 

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY 
Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi Podmínek služby. 
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby znamená, že s těmito změnami souhlasíte. 

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Máme 30denní lhůtu pro vrácení zboží, což znamená, že máte 30 dní od obdržení zboží na to, abyste požádali o vrácení. 

Abyste mohli zboží vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi, nenošené nebo nepoužité, s visačkami a v původním, nerozbaleném obalu, ve kterém jste zboží obdrželi. Budete také potřebovat účtenku nebo doklad o nákupu. 

Chcete-li zahájit vrácení, můžete nás kontaktovat na adrese info@bogroti.com. Vezměte prosím na vědomí, že vrácené zboží je třeba zaslat na následující adresu: Branická 26/43, 147 00, Praha 4.  

V případě jakéhokoli dotazu ohledně vrácení nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese info@bogroti.com. 

Poškození a problémy 
Po obdržení objednávky ji prosím zkontrolujte a v případě, že je zboží vadné, poškozené nebo jste obdrželi špatné zboží, nás neprodleně kontaktujte, abychom mohli problém posoudit a napravit.

Evropská unie 14denní lhůta na rozmyšlenou 
Bez ohledu na výše uvedené, pokud je zboží zasíláno do Evropské unie, máte právo zrušit nebo vrátit objednávku do 14 dnů, a to z jakéhokoli důvodu a bez udání důvodu. Jak je uvedeno výše, vaše zboží musí být ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi, nenošené nebo nepoužité, s visačkami a v původním obalu. Budete také potřebovat účtenku nebo doklad o nákupu.


Vrácení peněz 
Po obdržení a kontrole vráceného zboží vás budeme informovat a sdělíme vám, zda bylo vrácení peněz schváleno, či nikoli. V případě schválení vám budou peníze automaticky vráceny na váš původní způsob platby do 10 pracovních dnů. Nezapomeňte prosím, že zpracování a zaúčtování vrácené částky může trvat i vaší bance nebo společnosti vydávající kreditní karty. 
Pokud od schválení vrácení peněz uplynulo více než 15 pracovních dnů, a peníze se nepřipsaly na váš účet, kontaktujte nás prosím na adrese info@bogroti.com.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak bogroti.com (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte nebo nakoupíte na Stránkách.

Kontakt

Pokud máte po prostudování těchto zásad další otázky, chcete získat více informací o našich postupech ochrany osobních údajů nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@bogroti.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace potřebné ke zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace o identifikovatelné osobě (včetně níže uvedených informací) jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

Informace o zařízení


Účel shromažďování: Přesné načítání stránek pro vás a provádění analýzy používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.


Zdroj shromažďování: Zdroj informací: Automaticky shromažďované při přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů.

Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem WIX .

Shromažďované osobní údaje: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávané výrazy a způsob interakce se Stránkami.
Informace o objednávkách

Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem plnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytování faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.

Zdroj shromažďování: shromážděné od vás.

Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem WIX.

Shromažďované osobní údaje: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet), e-mailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje od dětí záměrně neshromažďujeme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte nás na výše uvedené adrese a požádejte o jejich vymazání.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit smlouvy s vámi, jak je popsáno výše.

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

 • Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají tyto stránky. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Informace o vašem používání Stránek, vašich nákupech a vaší interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s nimiž můžete souhlasit v závislosti na vaší poloze).

 • Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

 • Používání osobních údajů

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, což zahrnuje: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

Právní základ

 • Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:

 • Váš souhlas;

 • Plnění smlouvy mezi vámi a Stránkami;

 • Dodržování našich zákonných povinností;

 • Ochrana vašich životně důležitých zájmů;

 • Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;

 • Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

RETENCE

Pokud si prostřednictvím Stránek objednáte zboží, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Další informace o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

NEPROVÁDÍME plně automatizované rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů zákazníků.

Náš zpracovatel WIX používá omezené automatizované rozhodování za účelem prevence podvodů, které na vás nemá právní ani jinak významný dopad.

Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří např:

Dočasný blacklist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tato černá listina přetrvává po malý počet hodin.
Dočasná černá listina kreditních karet spojených s IP adresami na černé listině. Tato černá listina přetrvává po malý počet dní.
 

VAŠE PRÁVA GDPR

Pokud jste obyvatelem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 
 

SOUBORY COOKIE

Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě našich stránek stáhne do vašeho počítače nebo zařízení. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a souborů cookie sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými návštěvníky.

K optimalizaci vašich zkušeností na našich stránkách a k poskytování našich služeb používáme následující soubory cookie.

Soubory cookie nezbytné pro fungování obchodu

Doba, po kterou soubor cookie zůstane ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete prohlížet stránky, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší od 30 minut do dvou let od data jejich stažení do vašeho zařízení.

Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské prostředí a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které často najdete v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak soubory cookie blokovat, spravovat nebo filtrovat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je například: www.allaboutcookies.org.
 

Dále upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit sdílení informací s třetími stranami, například s našimi reklamními partnery. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit od určitého použití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.

Nesledovat

Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Do Not Track", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Stížnosti

Jak je uvedeno výše, pokud chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou pomocí údajů uvedených výše v části "Kontakt".

Zásady vrácení peněz
bottom of page